Vi monterar nya Avlopp anläggningar så som BDT bädd, slamavskiljare, pumpstationer och slutna tankar.

Vi är Certifierade utav Baga vilket innebär att vi kan vara behjälpliga med att ta fram rätt utrustning samt kommunikation med kommunen hela vägen.

(Infoga länk www.baga.se)

Ring gärna!