Vi monterar nya Avlopp anläggningar så som BDT bädd, slamavskiljare, pumpstationer och slutna tankar.

Vi är Certifierade utav Baga & Fann vilket innebär att vi kan vara behjälpliga med att ta fram rätt utrustning samt kommunikation med kommunen hela vägen.

(Infoga länk www.baga.se )

(Infoga länk www.fann.se )

 

 

Ring gärna!