Vi monterar L-stöd för att bygga på, skapa mer utrymme på tomt.

Vi schaktar ur lägger Markduk samt dräneringsslang. Man fyller med 16-32 Makadam sedan paddas (vibreras) detta för att slutligen justera höjden med isgrus. På isgruset monteras sedan L-stöden.

Bakom så fylls det först med 16-32 makadam som en slänt mot L-stödet sedan befintlig jord från schakt.

Ring gärna!